Hur frisk är du enligt Ayurveda?

Enligt Ayurveda har varje individ en särskild sammanställning av de tre doshas (vitala energier) Vata, Pitta och Kapha. Dessa doshas är ansvariga för en persons hälsotillstånd och personlighet. Är de i balans är personen frisk. Svara på de följande enkla 10 frågorna, så berättar vi hur frisk du är enligt din personliga dosha-typ!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Stress gör dig...

apost.com