Är du idealist, realist eller surrealist?

Varje person har en unik uppfattning av världen. Hur ser du den och vilken typ av världsbild har du en benägenhet för?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Har du bra fantasi?

apost.com