Studie avslöjar att en dålig chef kan göra anställda sjuka

Sep 18, 2018 by apost team

75 % av alla amerikanare upplever att chefer är en stor stresskälla på jobbet.En artikel på Linkedin offentliggjord av tidningen Quarts avslöjar att dåliga chefer kan vara lika farliga för anställda som passiv rökning. Artikeln avslöjar även att ju längre man jobbar för någon som stressar en desto större konsekvenser har det för den fysiska och mentala hälsan. Enligt Quartz visar uppgifter från den amerikanska psykologiföreningen (American Psychology Association) att 75 % amerikanare tycker att chefer är en stor stresskälla på jobbplatsen. Dock skulle 59 % av dem inte lämna jobbet. Statistik visar att anställda vande sig vid sina jobb trots att de var olyckliga. Detta komplicerar situationen ytterligare eftersom de tappar motivationen att leta efter en sundare jobbmiljö som skulle kunna förbättra deras situation

According to Quartz, data from the American Psychology Association shows that 75% of American workers believe their bosses are a major cause of stress at work. However, 59% of them would not leave the job. Statistics show that employees get used to their jobs despite the fact that they are unhappy. This further complicates their process of resignation as they are no longer motivated to search for a healthier working environment which could improve their situation.

apost.com

Worse than cigarettes Researchers at the Harvard Business School and Stanford University in the United States gathered data from over 200 studies and found that stress at work can be as harmful to the health as the exposure to a considerable amount of smoke from other people's cigarettes just like passive smoking. The main reason for stress at work for most employees is the risk of losing their jobs. As a consequence, chances are that these employees are 50% more prone to health problems than their colleagues.

Employees in a demanding job are expected to deliver more than they can give and this increases their chances of acute health problems by 35%. Survival In some cases, the problems with the bosses are merely a matter of affinity. However, there are many bosses like Miranda Priestly (from "The Devil Wears Prada") in real life.

Värre än cigaretter Forskare från Harvard Business School och Stanfords universitet i USA samlade över 200 studier och upptäckte att stress på jobbet kan vara lika skadligt för hälsan som exponering för tobaksrök och passiv rökning. Den största anledningen till stress på jobbet för de flesta anställda är rädslan att förlora jobbet. Det leder till att de har 50 % större chans att få hälsoproblem än sina kollegor. Anställda på krävande jobb förväntas leverera mer än de kan och det ökar chansen för seriösa hälsoproblem med 35 %.Överlevnad I vissa fall är problemen med chefer subjektiva. Dock finns det många chefer som Miranda Priestly (från Djävulen bär Prada) i det verkliga arbetslivet. Men hur känner man igen om man är i den första eller andra kategorin? Dåliga chefer är för aggressiva, narcissistiska och även våldsamma ibland. De säger ofta saker som ''vi har alltid gjord det så'', ''du kan skatta dig lycklig att ens ha ett jobb'' och ''det här stället fungerar inte utan mig.'' Med tanke på nuvarande marknadssituation är det inte lätt att säga upp sig och börja om på nytt. Det blir snart en vana och man börjar tappa motivationen. Här är tips på några enkla strategier som kan hjälpa dig överleva professionella kriser: 1. Gör en lista över dagens mål och stryk dem från din lista. Känslan av att ha gjort något hjälper dig gå vidare. 2. Stäng av jobbmejlen och telefonen över helgen. Det kan hjälpa dig ladda batterierna på en kort tid.