Ny Forskning Visar Att Depression Orsakar Hjärnskada, Inte Tvärtom

Jun 05, 2018 by apost team

Depression betraktas ofta som något som sitter i huvudet och att personen i fråga inte försöker vara lycklig, är svag eller har en särskild livsstil. Ofta tar man det inte så allvarligt som man borde. Man har även spekulerat kring om depression orsakas av hjärnskada. Ny forskning om hjärnan och depression sätter punkt för sådana feltolkningar.

Depression I USA

CDC har upptäckt att runt åtta procent av befolkningen över 12 år lider av depression, och numret är ännu högre hos äldre människor. Ökningen borde inte underskattas eftersom självmordshalten i USA steg med 25 % från 1999 till 2010.

apost.com

Att Förstå Hur Depression Fungerar

En av de vanligaste missuppfattningarna förknippat med depression är att depression är ett medvetet val.

Många definierar det som en pessimistisk attityd, men depression är mycket mer än att se glaset halvtomt och att fokusera på livets negativa aspekter. Det stämmer att glaset betraktas som halvtomt, men problemet är att personen känner sig så hopplös och inte kan tänka sig att det någonsin kan fyllas på. Avsaknaden av hopp gör depression så farlig.

Depression leder ofta till en nedvärderande, modfälld och kränkt syn på sig själv och sitt värde. Man har även en felaktig perception om hur världen ser och accepterar en.

Ett vanligt tecken på depression är en återkommande rädsla eller oro inför framtiden och/eller ånger eller skam på grund av det förflutna som kan visa sig på olika sätt, bland annat genom personens beteende och engagemang i livet och i relationer. Resultatet är en ond cirkel av negativa tankar som ger näring till negativa handlingar, som i sin tur ger näring till mer negativa tankar och handlingar.

Om man inte bryter den onda cirkeln av tankar och handlingar överväldigar det till slut personen och skadar hjärnan, om man ska tro på nya forskningar.

Ny Hippocampusforskning Visar Att Depression Orsakar Hjärnskada

I åratal har den medicinska världen ansett att depression, åtminstone en del, orsakas av hjärnskada. Nu visar forskning offentliggjord i Molecular Psychiatry att det faktiskt är depression som orsakar hjärnskada, inte tvärtom.

Även om tidigare forskning har länkat krympning i hypotalamus till depression var ingen studie tillräckligt stor för att visa definitiva resultat - fram till nu.

MR-resultaten av 9000 deltagare visade en minskning av hippocampus på ungefär 1,24 % hos alla 1728 patienter med diagnosen kronisk depression.

Hippocampus befinner sig i temporalloben, hälften i högra hjärnhalvan och hälften i vänstra. Förr i tiden trodde man att dess roller var orientering, att skapa nya minnen och lagra långvariga minnen. Forskare har nu upptäckt en annan roll - att kontrollera känslor.


En av studiens författare, professor Ian Hickie, beskriver hur hippocampus emotionella funktioner, depression och även minnesfunktioner är sammanlänkade. Han förklarar att hela självbilden beror på kontinuerlig förståelse av den man är i världen. Minnet är mer än matteproblem och att komma ihåg lösenord - det är också limmet som håller ihop perceptionen om hur man passar in i världen.

Hickie framhåller föregående djurforskning som stöder hans studie. Dessa forskningar visar att krympning av hippocampus hos djur påverkar minnet och länkade beteenden. Dessa ändringar leder till tappad funktion.

Hickie förklarar hur forskningen relaterar till människor. De som lider av depression har oftast stora problem med att fungera och hantera vardagen på grund av deras uppfattning om sig själva och låg självkänsla, dåligt självförtroende och avsaknad av ego. Allt detta påverkar minnen, hur de formas, tas fram och uppfattas, som i sin tur påverkar hur dessa minnen uppfattas i framtiden.

Utsikten Spelar Roll

Förutom klinisk behandling är framtidsutsikten väldigt viktig vid depression. Det är jätteviktigt att omge sig med realistisk optimism när man är deprimerad. Åskådare kan inte ändra depressiva minnens giltighet eller missuppfattning men de kan ge ett realistiskt ljus i form av hopp för framtiden, hopp om förändring, hopp om att glaset inte kommer att vara halvtomt för alltid.

Depression kan fortfarande påverka vem som helst. Det är en icke-diskriminerande, funktionsnedsättande sjukdom som påverkar miljontals liv i hela världen, utan undantag för ras, kön eller ålder. Det är mer än ett medvetet val. Det är mer än periodisk sorg. Det är mer än styrka och svaghet. Och det är verkligen inte något man väljer.

Känner du någon som är påverkad av depression? Har du depression? Du är mer än välkommen att skriva dina tankar, funderingar eller frågor i kommentarsfältet och sprida den här artikeln vidare så att människor kan få en bättre förståelse .

Våra texter skrivs efter bästa förmåga men de är av allmän karaktär och kan inte ersätta en individuell konsultation med din läkare. Din hälsa är viktig för oss!