I framtiden kanske du inte blir begravd eller kremerad efter du dött

Apr 16, 2018 by apost team

Det är skrämmande och obehagligt, men alla måste vi konfrontera döden så småningom. Att tänka på det medans du lever och mår bra kan göra din bortgång mer fridfull. Du kan instruera dina närstående om hur de ska ta hand om din kropp efter du gått bort, eller så kan de ta det beslutet åt dig. Men en ny rörelse kan förändra hur vi hanterar kroppar, och vissa människor kan komma att hata det. 

apost.com

Folk har inte begravts eller kremerats genom historien. Antikens egyptier trodde på att bevara hela kroppen via en mumifieringsprocess. Varje antikt samhälle hanterade sina döda på unika sätt. I modernare tider har begravning eller kremering av de döda varit de populäraste alternativen. Ändå finns det många andra sätt att ta hand om de döda. Du skulle kunna få din kropp nedfrusen om du hoppas bli återuppväckt en dag eller till och med förvandla din aska till en diamant. 

Ett annat alternativ som har ökat i popularitet är inte ens lagligt överallt. Folk som gör detta anser att de hedrar sin död på bästa möjliga sätt.

Det är många frågor som uppstår kring våra moderna metoder. Världen är helt enkelt inte stor nog för att hysa de döda, och kremering genererar mycket oönskade föroreningar och koldioxid i vår försämrande luft. Många anser att denna maskin är det framtida sättet:  

Den kallas för Resomatorn och den löser upp kroppar på ett rent sätt. Det liknar faktiskt kremering rätt så mycket, men, istället för förbränning så bryts kroppen ner via alkalisk hydrolys.  

Processen inbegriper att placera kroppen i en alkalisk lösning som hettas upp och trycksätts för att pressa samman kroppen till vit aska. Hela processen är ren och kostar bara runt 400 kr. Traditionella begravningar kan kosta en tusentals kronor och är hemskt för jorden. Även om denna metod bara är laglig i Kanada, Storbritannien och vissa delstater i USA, så kanske vi bör fundera på att adoptera denna metod världen över. Här är en video som visar maskinen och förklarar processen mer detaljerat:  

Vad tycker du? Vet du hur du vill tas om hand efter döden? Skicka vidare denna info till dina vänner och din familj för att se vad de tycker om den här nya maskinen!