Ett människorår jämfört med sju hundår är fel. Hur ska man bestämma hundens ålder

Jun 04, 2019 by apost team

De flesta hundägare tror att ett år i en människas liv är sju år i ett hunds liv. Så, om din hund är två kalenderår gammal, är han fjorton år gammal. Omvänt betyder det att om din hund är 10 år gammal, är han alltså 70 år. Även om denna metod att åldersbestämma en hund i människoå¨r är enkel, finns det ett enklare sätt att åldersbestämma din hund.

apost.com

Problemet med att använda sig av sjuårsregeln är att en tid är sexuellt mogen vid ett års ålder men att ett sjuårigt barn är det inte. Om vi använder oss av sjuårsregeln på en tioårig tik, är en tik som är sjuttio år gammal kapabel att föda, men att så inte är fallet när det gäller 70-åriga kvinnor.

Sanningen är den att genomsnittliga hundar växer fortare under sina två första levnadsår.


Det är också sant att stora hundraser inte lever lika länge som medelstora och små hundraser. På grund av den orsaken är stora hundar vanligtvis mer mogna runt fem års ålder, medan det tar mindre hundar tio år att nå full mognad.

Veterinärer har kommit fram till ett bättre sätt att åldersbestämma din hund i människoår. Det första året i en hunds liv motsvarar 15 människoår och det andra året motsvarar nio år. Efter andra året behöver fyra år läggas till för varje nästkommande år. Om din hund är sju kalenderår, är din hund fyrtiofyra människoår.


Hundår-"Människoår"

1 - 12
2 - 24
3 - 28
4 - 32
5 - 36
6 - 40
7 - 44
8 - 48
9 - 52
10 - 56
11 - 60
12 - 64
13 - 68
14 - 72
15 - 76
16 - 80
17 - 84
18 - 88


Att beräkna din hunds ålder genom att använda denna beräkningen resulterar i en mer rättvis bild av hundens människoår. Den tar med hundens mognadsgrad i beräkningen. De räknar också med att mognadsgraden saktar ner efter två år. Nu kan du handskas med din hund på ett mer rättvist sätt som mer exakt återspeglar hans människoålder och du kan ge din hund den bästa möjliga omvårdnaden!

Håller du med om att detta ger en bättre bild av hundens människoår? Om så är fallet, berätta för alla så att de kan ge sin hund den vård de behöver under tiden de åldras tillsammans!