Badania dowodzą, że zły szef może pogarszać stan zdrowia pracowników

Sty 19, 2016 by apost team

Dla 75% Amerykanów szefowie są główną przyczyną stresu w pracy.Artykuł LinkedIn w Quartz Magazine ujawnia, że zły szef jest równie szkodliwy jak bierne palenie papierosów. Artykuł stwierdza również, że im dłużej pracuje się dla osoby, która obciąża pracownika, tym większe są szkody na zdrowiu.Według magazynu dane American Psychology Association pokazują, że 75% amerykańskich pracowników sądzi, że ich przełożeni są główną przyczyną stresu w pracy. Mimo to 59% z nich nie rzuciłoby swojego stanowiska.Statystyki pokazują, że zatrudnieni przyzwyczajają się do pracy nie zwracając uwagi na to, że ich unieszczęśliwia. To prowadzi do tego, że ma się coraz mniej motywacji, by poszukać sobie nowej pracy z milszą atmosferą, która znacznie mogłaby poprawić sytuację.

According to Quartz, data from the American Psychology Association shows that 75% of American workers believe their bosses are a major cause of stress at work. However, 59% of them would not leave the job. Statistics show that employees get used to their jobs despite the fact that they are unhappy. This further complicates their process of resignation as they are no longer motivated to search for a healthier working environment which could improve their situation.

apost.com

Worse than cigarettes Researchers at the Harvard Business School and Stanford University in the United States gathered data from over 200 studies and found that stress at work can be as harmful to the health as the exposure to a considerable amount of smoke from other people's cigarettes just like passive smoking. The main reason for stress at work for most employees is the risk of losing their jobs. As a consequence, chances are that these employees are 50% more prone to health problems than their colleagues.

Employees in a demanding job are expected to deliver more than they can give and this increases their chances of acute health problems by 35%. Survival In some cases, the problems with the bosses are merely a matter of affinity. However, there are many bosses like Miranda Priestly (from "The Devil Wears Prada") in real life.

Gorsi niż papierosy Naukowcy z Harvard Business School i Standford University w Stanach Zjednoczonych gromadzili dane z ponad 200 badań i odkryli, że stres w pracy potrafi być tak samo szkodliwy jak bycie wyeksponowanym na dym papierosowy, jak np. podczas palenia biernego. Główną przyczyną stresu w pracy jest w przypadku większości pracowników ryzyko, że stracą posadę. W efekcie około 50% tych pracowników wykazuje większą tendencję do występowania problemów zdrowotnych niż ich koledzy. Wobec zatrudnionych w cięższych zawodach stawiane są często większe wymagania niż te, którym mogą sprostać, a to podnosi szansę na wystąpienie nagłych problemów zdrowotnych o 35%. Przeżycie W niektórych wypadkach problemy z szefem są zwyczajnie kwestią więzi. Mimo to przełożeni jak Miranda Priestly (z “Diabeł ubiera się u Prady”) zdarzają się też w prawdziwym życiu. Skąd jednak możesz wiedzieć, czy należysz do pierwszej, czy do drugiej kategorii? Źli szefowie są nadmiernie agresywni, narcystyczni, a czasami nawet brutalni. Słyszy się od nich zdania takie jak: “Zawsze robiliśmy to w ten sposób”, “Powinieneś / powinnaś się cieszyć, że w ogóle masz pracę” i “Panuje tu straszny bałagan, gdy mnie nie ma”. Ze względu na obecną sytuację na rynku nie jest łatwą decyzją odejść z pracy i zacząć wszystko od nowa. Tu podajemy kilka strategii, które pomogą Ci przetrwać kryzys w pracy: 1. Utwórz z listę z codziennymi celami i odhaczaj je, gdy tylko je załatwisz. Poczucie, że coś osiągnąłeś / osiągnęłaś, pomoże Ci iść dalej. 2. Wyłącz swoje powiadomienia na poczcie elektronicznej i telefon służbowy na weekend. To pomoże Ci przez krótki czas wrócić do sił.