Kata manakah dalam kamus yang paling tepat menggambarkan dirimu?

Baik itu dalam percakapan atau wawancara pekerjaan, kadang-kadang penting untuk dapat menggambarkan dirimu secara singkat. Jawab tujuh pertanyaan mudah berikut ini dan cari tahu kata manakah dalam kamus yang paling tepat menggambarkan dirimu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Seperti apa suasana hatimu biasanya di hari Senin?

apost.com