Το 94% των ενηλίκων δεν μπορεί να περάσει αυτό το στοιχειώδες σχολικό τεστ. Εσύ μπορείς,

Αποδέχεσαι αυτήν την πρόσκληση, Βάλε τις γενικές σου γνώσεις στην υπέρτατη δοκιμασία!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Ποιον αριθμό αντιπροσωπεύει αυτός ο Ρωμαϊκός αριθμός: LXXVI ,

apost.com