Το αδύνατο τεστ των κοινών γνώσεων

Δεν σταματάμε ποτέ να διευρύνουμε τις κοινές μας γνώσεις. Λίγοι όμως άνθρωποι ξέρουν αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Δοκιμάστε τις κοινές σας γνώσεις μ' αυτό το αδύνατο τεστ.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Ποια είναι η κοινή ονομασία του στοιχείου με το σύμβολο Fe,

apost.com