Είσαι ιδεαλίστρια, ρεαλίστρια ή σουρεαλίστρια,

Κάθε άνθρωπος έχει μια μοναδική αίσθηση του κόσμου, αλλά πώς το βλέπεις εσύ και προς ποιου είδους κοσμοθεωρία τείνεις,

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Έχεις καλή φαντασία,

apost.com