Ποιο ψάρι είστε,

Στο μεγάλο ενυδρείο της ζωής κολυμπούν πάρα πολλά και διαφορετικά πλάσματα. Απαντήστε στις ακόλουθες 9 ερωτήσεις και θα μάθετε ποιο ψάρι είστε.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Είναι ώρα αιχμής. Ανακαλύπτετε μια ελεύθερη θέση στάθμευσης αλλά υπάρχει ένα άλλο αυτοκίνητο που πρόκειται να σταθμεύσει εκεί. Τι κάνετε,

apost.com