Ποιο χρώμα του ουράνιου τόξου είστε,

Όπως ισχύει και με εμάς τους ανθρώπους, έτσι και τα χρώματα του ουράνιου τόξου είναι αρκετά διαφορετικά. Ωστόσο, όλα μαζί συνδυάζονται και δημιουργούν κάτι to όμορφο. Απαντήστε τις επτά παρακάτω εύκολες ερωτήσεις και ανακαλύψτε ποιο χρώμα του ουράνιου τόξου είστε.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Από που θα σας άρεσε να βλέπετε το ουράνιο τόξο,

apost.com