Používáš selský rozum?

Selský rozum je schopnost ?init logická a racionální rozhodnutí i za extrémních okolností. Ud?lej si tento kvíz a zjistíš, jak ?asto selský rozum používáš!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Náhodou se ti poda?í n?co zapálit. Co ud?láš?

apost.com